Lav dosering Naltrekson og depresjon

Naltrekson er et medisin som kan brukes til behandling av opioidbrudd og alkoholavhengighet. Forskningen som ble utført for å studere virkningen av dette stoffet, viste at naltrexon også kan tas i pasientene som lider av alvorlig depresjon.

Som et resultat av forskningen ble det funnet at å ta stoffet naltrexon kan bidra til å redusere depresjon. Pasientene som deltok i forskningen var mennesker som hadde depresjon og tok antidepressiva. Det ble satt opp at alvorlighetsgraden av depresjon ble redusert hos pasientene som tok naltrexon. Resultatene fra forskningen ble publisert i Journal of Affective Disorders i januar 2017.

Forfatteren av denne studien var David Mischoulon, medisinsk spesialist ved Massachusetts Hospital og en av spesialistene fra Harvard Medical School. Han var leder for gruppen som studerte en rekke måter å behandle alvorlig depresjon. Gruppen studerte handlingsmekanismen og effekten av antidepressiva, samt mekanismene som bidrar til utvikling av depresjon. Opprinnelig ble LDN-legemidlet patentert som medikamentet indikerte for behandling av rastløst ben-syndrom (RLS), men under behandlingen av pasienter med RLS som tok LDN, ble det funnet at LDN også påvirker undertrykkelse av depresjon positivt.

En av mekanismene til lavdosen naltrexon medisiner er dopamin. Det er en nevrotransmitter, som er assosiert med regulering av humant humør og bidrar til å redusere depresjon.

Studiene, forbundet med LDN, har også vist at hvis en pasient lider av depresjon og tar antidepressiva som jobber med dopaminergiske mekanismer, kan tilleggsbruk av LDN i kombinasjon med antidepressiva hjelpe til med å takle depresjon på kortere tid.

Det var også en ulempe med forskningen. Det henger sammen med at det bare var 12 pasienter som deltok i studien. Dette antallet av deltakerne er for lite til å treffe eksakte konklusjoner, angående LDN-handlingsmekanismene og ta det for å behandle depresjon. For å være sikker på virkningen av dette stoffet under behandling av depresjon, bør flere studier gjøres, med større grupper av deltakere. I studien som er beskrevet ovenfor, brukte pasientene bare antidepressiva, som virket gjennom dopaminergiske mekanismer. Dette faktum gir ingen tillit til at LDN vil fungere positivt i kombinasjon med andre antidepressiva, for eksempel med serotonergiske og noradrenergiske antidepressiva.

Dessuten vil det være nyttig å gjennomføre en optimal LDN-studie, ettersom LDN-medisinen inkluderer en rekke forskjellige doseringer og de alle er definert som lave doser. En slik studie har ikke tidligere blitt utført. Derfor bør noen legespesialister som forskriver LDN informere pasientene sine om dette stoffet og advare pasientene om at behandlingen forbundet med LDN mens de behandler depresjon er eksp. erimental. Pasientene bør være klar over den potensielle risikoen før de tar denne medisinen, da medisinen ikke er akseptert i medisin, angående behandling av depresjon.

LDN kan ikke kjøpes på de fleste apotek, selv om det kan fås på resept fra en autorisert lege. De kommersielt tilgjengelige formene for naltrexon kommer i mye høyere doser. For å få LDN, må du ta med resept fra legen din til apoteket, og der vil den aktuelle doseringsformen bli forberedt for deg. Generelt er LDN tilgjengelig for de fleste.

Se også

Se også