Kjøp Naltrekson Online Norge

Naltrexon Alkoholismemedisin

Opioid brukslidelse (OUD)

Opioider i denne artikkelen er medisinene (f.eks. Smertestillende) som inneholder stoffer som morfin, heroin, kodein og oksykodon. De kan kjøpes ulovlig eller foreskrevet.

Read more

Naltrekson og OUD hos unge amerikanere

Utbredelse av opioid smertestillende middel blant unge i USA kan kalles epidemi. En ny studie (Aaron Schultz; juni 2017) rapporterte at frekvensen av OUD (opioidbruksforstyrrelse) blant unge amerikanere...

Read more

Hailey-Hailey sykdom og Naltrekson

Naltrekson er kjent for å være effektiv i behandlingen av rusmiddelavhengighet, men det kan også være nyttig for pasienter med Hailey-Hailey sykdom.

Read more

Hva er Naltrekson?

Naltrekson (AKA Vivitrol) er et medikament fra klassen av opiatantagonister som brukes til behandling av rusavhengighet til alkohol eller opioidholdige smertestillende.

Read more

Lav dosering Naltrexon og kroniske smerter

Opioider har vært brukt som universelle smertestillende i århundrer. Imidlertid vet alle om effekten av narkotikaavhengighet og andre ubehagelige etterspill etter bruken.

Read more

Naltrekson hjelper til med å behandle fibromyalgi

"Naltrekson er effektiv i behandlingen av ryggmargsbetennelse." - Dr. Aaron Lifshitz

Read more

"New Life"-programmet hjelper til med å bekjempe alkoholisme

Alkoholavhengighet har vært et alvorlig problem i alle tider og nasjoner. New Life er et alkoholbehandlingsprogram som essensiell del er basert på bruk av naltrexon

Read more

Intranasal bruk av Naltrekson er trygt, forskningen har vist

Selskapet “Opiant Pharmaceuticals Inc” har nylig avslørt resultatene av den første fasen i forskningen.

Read more

Page: 2 from 2