Blogg

Naltrekson og OUD hos unge amerikanere

Utbredelse av opioid smertestillende middel blant unge i USA kan kalles epidemi. En ny studie (Aaron Schultz; juni 2017) rapporterte at frekvensen av OUD (opioidbruksforstyrrelse) blant unge amerikanere...

Hailey-Hailey sykdom og Naltrekson

Naltrekson er kjent for å være effektiv i behandlingen av rusmiddelavhengighet, men det kan også være nyttig for pasienter med Hailey-Hailey sykdom.

Hva er Naltrekson?

Naltrekson (AKA Vivitrol) er et medikament fra klassen av opiatantagonister som brukes til behandling av rusavhengighet til alkohol eller opioidholdige smertestillende.

Lav dosering Naltrexon og kroniske smerter

Opioider har vært brukt som universelle smertestillende i århundrer. Imidlertid vet alle om effekten av narkotikaavhengighet og andre ubehagelige etterspill etter bruken.

Naltrekson hjelper til med å behandle fibromyalgi

"Naltrekson er effektiv i behandlingen av ryggmargsbetennelse." - Dr. Aaron Lifshitz

"New Life"-programmet hjelper til med å bekjempe alkoholisme

Alkoholavhengighet har vært et alvorlig problem i alle tider og nasjoner. New Life er et alkoholbehandlingsprogram som essensiell del er basert på bruk av naltrexon

Intranasal bruk av Naltrekson er trygt, forskningen har vist

Selskapet “Opiant Pharmaceuticals Inc” har nylig avslørt resultatene av den første fasen i forskningen.

Side: 2 fra 2